Monitor dechu Hisense Babysense II. | Nejbaby.cz
Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Nejbaby s.r.o. Menu

Monitor dechu Hisense Babysense II.

Babysense II je spolehlivý monitor dechu.
Produkt je nedostupný. V případě zájmu nás kontaktujte.

Doprava zdarma s tímto produktem

Informace o produktu

  • Výrobce: HISENSE
  • Kód produktu: 10108
  • EAN: 7290004018306
Babysense II je na obsluhu nenáročný přístroj určený pro použití v domácnostech i zdravotnických zařízeních. Na našem trhu je již 15 let a je používán ve většině porodnic v České republice.
Babysense II se skládá ze dvou senzorových desek, které se naprosto bezpečně uloží pod matraci dětské postýlky. Dítě s přístrojem vůbec nepřijde do styku. Senzory jsou napojeny na kontrolní jednotku upevněnou na postýlce, která je napájena čtyřmi tužkovými bateriemi. Na kontrolní jednotce je vypínač, kterým se přístroj zapíná a vypíná, zelená kontrolka dechové aktivity, červená poplachová kontrolka a indikátor nízkého napětí baterií, který včas upozorní, kdy je třeba baterie vyměnit.

Během prvního roku života může u dítěte dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. V některých případech může zástava souviset s SIDS – Syndromem náhlého kojeneckého úmrtí, které je stále nejčastější příčinou úmrtí kojenců do 1 roku věku. Příčiny tohoto syndromu nebyly zatím zjištěny a nelze jej diagnostikovat předem. Babysense II nemůže předejít nepravidelnému dechu či zástavě, ale účinně a spolehlivě kontroluje dýchání dítěte a varuje v případě změny.

Babysense II neustále sleduje dýchání a pohyby dítěte. Normální dýchání a pohyby signalizuje zelenou kontrolkou, která je dobře viditelná i na větší vzdálenost. V okamžiku, kdy se dýchání dítěte zpomalí (frekvence dechu klesne pod 10 nádechů za minutu), nebo úplně zastaví, nebo když se dítě přestane hýbat po dobu delší 20 sekund, Babysense II upozorní na tento stav hlasitým zvukovým signálem (80dB na 1m).

Jakmile zazní signál musí být poskytnuta první pomoc !!!

V případě dvojčat a „vícerčat“ je nutné použít pro každé dítě samostatný přístroj.

Matrace z pevného materiálu, jako je pěnový polystyren, mohou způsobovat falešné alarmy.

Záruční doba je 24 měsíců. Doba použitelnosti přístroje je 24 měsíců.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:

Přístroj „Babysense II“ trvale detekuje pohyby Vašeho dítěte a spouští zvukový a optický signál, pokud se dechová akce zastaví na více než 20 sekund nebo pokud dechová frekvence poklesne pod 10 nádechů za minutu. Systém zahrnuje kontrolní jednotku připojenou k senzorovým deskám umístěným mezi matrací a dnem postýlky, které monitorují pohyby dítěte. Senzory nejsou v přímém kontaktu s dítětem a jeho pohyb neomezují.


Přístroj se skládá z těchto součástí:

kontrolní jednotka
2 senzorové desky
spojovací kabel
závěsná příchytka

INSTALACE:

1.Umístěte na dno postýlky senzorové desky . Na desky položte matraci, která musí pevně přiléhat. Pokud matraci nelze umístit tak, aby přiléhala na senzorové desky nebo jde-li o pružinovou matraci, je nezbytné umístit na dno postýlky dřevěnou desku, na níž se umístí senzorové desky.

2.Sejměte kryt baterií, vyjměte pouzdro na baterie a vložte podle značek 4 nové baterie 1,5 V shodné velikosti AA, nejlépe alkalické. Vraťte pouzdro na baterie zpět a uzavřete kryt. Nepoužívejte staré baterie společně s novými.

3.Zapojte kabely senzorových desek do rozdvojky spojovacího kabelu a druhý konec spojovacího kabelu do vstupu na kontrolní jednotce označeného „SENSOR-IN“. Použijete-li jednu senzorovou desku, připojte kabel přímo ke kontrolní jednotce bez použití spojovacího kabelu. Druhý vstup na kontrolní jednotce je pro zařízení, které není v ČR v prodeji - nepoužívat! DŮLEŽITÉ: Kvůli zabránění nebezpečí z volně visících kabelů senzorů se doporučuje svinout přebytečnou šňůru a svázat ji přiloženou spojkou, nebo přebytečné šňůry pečlivě omotat kolem sloupků postýlky.

4.Zastrčte závěsnou příchytku pevně do štěrbiny na zadní straně řídící jednotky a pověste ji na okraj postýlky nebo kamkoli jinam mimo dosah dítěte.

PROVOZ:

Položte dítě do postýlky. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka on/off umístěného pod posuvným krytem. Při zapnutí se kontrolní světla krátce rozsvítí a je slyšet klapnutí. Zaznamená-li senzorová deska dech a pohyb – bliká zelená kontrolka. Svítí-li červená kontrolka indikující nízké napětí baterií – je třeba baterie vyměnit. Je-li navíc slyšet cvakání, musí se baterie vyměnit ihned. Dojde-li k zástavě dechu nebo snížení frekvence – rozsvítí se červená poplachová kontrolka a spustí se zvukový alarm. V takovém případě se řiďte přiloženým návodem pro poskytnutí první pomoci. Přístroj vypněte stisknutím tlačítka on/off. Zvednete-li dítě z postýlky, aniž byste přístroj vypnuli, spustí alarm.

Vlivy prostředí:

Díky své vysoké citlivosti může být „Babysense II“ ovlivněn vlivy faktorů okolního prostředí např. fény, vítr, ventilátory, klimatizace, zvlhčovače, mechanické vibrace, mobilní telefony, elektronické „chůvičky“ atd. Takové vlivy prostředí mohou být zachyceny senzory podobně jako vlivy dechových akcí, čímž zabraňují aktivaci výstrahy nebo ji zpožďují. (Přestože přístroj vyhovuje požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu podle nařízení vlády č. 169/1997 Sb., je možné, že bude-li přístroj používán v silném elektromagnetickém poli, může dojít k selhání jeho funkce.)

Proto provádějte pravidelně následující test:

Zkontrolujte, že když je dítě v postýlce a přístroj v provozu, bliká zelená kontrolka. Vezměte dítě z postýlky a přístroj vypněte. Po vypnutí počkejte 2 až 3 minuty až se matrace v důsledku odstranění vlivu hmotnosti dítěte narovná. Přístroj opět zapněte, aniž byste s postýlkou hýbali (bez dítěte v postýlce). Sledujte zelenou kontrolku – blikání bude signalizovat, že jsou zaznamenávány poruchy vlivem okolí jako falešné signály pohybu. Nepůsobí-li vlivy okolního prostředí na přístroj, spustí se za cca 20 sekund výstražný alarm. Nerozezní-li se alarm, eliminujte veškeré vlivy prostředí tak, že např. změníte způsob větrání, zavřete okna, odstraníte mobilní telefony, přemístíte „chůvičky“ do větší vzdálenosti od postýlky, příp. přemístíte postýlku.

DALŠÍ INFORMACE:

- testováno mezinárodní zkušebnou G-MED – vyhovuje požadavkům evropské směrnice 93/42/EEC (o zdravotnických přístrojích), má CE značku


- testováno národní zkušebnou SZÚ Brno (autorizovaná osoba č. 202)


- vyhovuje požadavkům české technické normy ČSN EN 60601-1:1994 základním požadavkům nařízení vlády č. 181/2001 Sb. ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb. o technických požadavcích na prostředky zdravotnické techniky – vydáno prohlášení o shodě


- vyhovuje požadavkům české technické normy ČSN EN 60601-1-2:1996 a základním požadavkům nařízení vlády č. 169/1997 Sb. o technických požadavcích na elektromagnetickou kompatibilitu – vydáno prohlášení o shodě


- provedeny klinické zkoušky podle zákona č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a vyhl. MZd č. 316/2000 Sb. – vydáno klinické hodnocení

Fotografie (6)